עתיד החינוך הטכנולוגי מתחזק – ראיון עם מנכ"ל משרד החינוך

ראיון עם מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, בתכנית אור ומיה ערוץ 10 שמדבר על עתיד החינוך הטכנולוגי שמתרחב ומתחזק.

אוגוסט 2017

שמואל אבואב