גליון מס’ 2. אדר תשס”ט, מרץ 2009

e075b035-dfe9-41cd-95b9-4a4f8f3b5fbb

 

 

דבר העורך – פרופ’ מוטי פרנק, דבר ראש מרכז המורים הארצי למורי טכנולוגיה – פרופ’ שלמה וקס

דבר מנהלת מרכז המורים היוצאת – ד”ר אסנת דגן

תוכן העניינים

הפוטנציאל הטמון במרכז המורים הארצי למורי החינוך הטכנולוגי בישראל – ד”ר ירון דופלט

הגישה המערכתית להוראה כאמצעי לפיתוח מסלולי לימוד מואצים בטכנולוגיה – ד”ר ירון דופלט

מכטרוניקה וכישורים מטה-קוגנטיביים – ד”ר אורי בן חנן, עודד רייכספלד

התמחות בתכן הנדסי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה – ניסים סבאג, אילנה טרוצקובסקי

כנס PATT 20 בנובמבר 2008 תל-אביב ישראל – ד”ר אסנת דגן ודב קיפרמן

טכנאי ובגרות – מסלול לימודים חדש בחינוך הטכנולוגי בישראל – אסנת חכמון, ד“ר אלי איזנברג

התפתחות אוריינות במכניקה ומערכות הנדסיות במהלך לימודי המקצוע מדעי ההנדסה – דורון דרוקר, פרופ’ איגור ורנר

מורי החשמל – אלקטרוניקה קובעים את תקן שיטת הערכה וההישג הלימודי בהערכת המקצוע “מיתוג ומערכות ספרתיות” – ד”ר דקלו

על למידה פעילה בסביבת פרויקטים, זכייה בתחרויות ואהבת התלמידים והמקצוע – נטע קטוני.

המחשב כמחולל שינוי בחינוך הטכנולוגי בתחומי הרובוטיקה והמכטרוניקה – ד”ר נדב בצר

קורס מורים מובילים למגמת הביוטכנולוגיה תשס”ט – ד”ר זהבה ברק

יום עיון למגמות הטכנולוגיות באזור הצפון – ד”ר אסנת דגן

קול קורא לכנס ארצי של מור-טק, מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים בחטיבה העליונה

קול קורא – מרכז מורים ארצי למקצועות הטכנולוגיים בחטיבה העליונה – מור-טק