All posts by seregaaa

גליון מס’ 6. תמוז תשע”א, יולי 2011

0a9cbcbc-f8fd-429b-872f-0d39e09b9cef

 

דבר העורך

מיומנויות חשיבה בחינוך הנדסי

כריס שון, תכן הנדסי חינוכי

מן הנעשה במגמות הטכנולוגיות

עודד רייכספלד, שי קרני, דני קלוס, ירון דופלט והנרייטה אקרמן, מדידה והערכה בחינוך הטכנולוגי

עודד רייכספלד, למידה בסביבה היגדים

קול קורא

כתב העת מור-טק, גליון 7 הזמנת מאמרים

דף משוב

גליון מס’ 5. תמוז תש”ע, יולי 2010

7b9db924-336a-4f47-8007-b47ee43eeefa

דבר העורך

מיומנויות חשיבה בחינוך הנדסי

כריס שון, כיצד ילדים ילמדו הנדסה: פרספקטיבה של מדעי הקוגניציה

ניסים סבאג ואילנה טרוצקובסקי, רפלקציה בתכן הנדסי

מן הנעשה בארץ ובעולם

דב קיפרמן, פרויקט NANOYOU ברשת אורט ישראל

מן הנעשה במגמות הטכנולוגיות

ירון דופלט, אם אין קמח אין טכנולוגיה: קידום מיומנויות חשיבה

דורון יוסף-חסידים, ביקורת פילוסופית על טכנולוגיה וחינוך

קול קורא

כתב העת מור-טק, גליון 6 הזמנת מאמרים

דף משוב

גליון מס’ 4. אדר תש”ט, פברואר 2010

4172d9b8-6b4c-4dba-93dc-87165be26f9a

 

דבר העורך

מן הנעשה במגמות הטכנולוגיות

ירון דופלט וניסים סבאג, מלמיד – מנוף לקידום מוטיבציה וידע

הוראת הטכנולוגיה מנקודת מבט אקדמית

מרדכי דסה, דליה אמסלם, ויעקב ברק, מצפן לחינוך הטכנולוגי

שרה גרינברג, פתרון בעיות המצאתיות: תהליכים, כלים ושיטות

יישומים מהתעשייה לחינוך הטכנולוגי

ערן קסטיאל, יישומי LabVIEW: הדור הבא בתכנות בקרים מתוכנתים

הדור הבא של התיב”מ – כנס Solid Edge

מהנעשה בארץ ובעולם

ירון דופלט ויבגני קורצ’נוי, תחרויות רובוטיקה בישראל ובארה”ב

ירון דופלט, החינוך ההנדסי בבית הספר התיכון בארה”ב

קול קורא

כתב העת מור-טק, גליון 4 הזמנת מאמרים

המגזין המוביל למדע וטכנולוגיה – Scientific American

דף משוב

גליון מס’ 3. אלול תשס”ט, אוגוסט 2009

b6e0bbe6-a151-49a4-98a6-63e65536bab0

 

דבר העורך

הוראת הטכנולוגיה מנקודת מבט אקדמית

ירון דופלט, קורס מורים מובילים – פיתוח מקצועי של מורים כאמצעי להטמעת שינויים חינוכיים בשדה

ניסים סבאג וירון דופלט, כרוניקה של החדרת שינוי בחינוך הטכנולוגי

ניסים סבאג וירון דופלט, כרוניקה של החדרת שינוי בחינוך הטכנולוגי

מן הנעשה במגמות הטכנולוגיות

גדי הרמן, מימוש של מפתח קלט/פלט מבוסס USB

דורון יוסף-חסידים, מורים יזמים: סיפורם של שלושה צ’מפיונים טכנולוגיים

דינה הירש, כנס ארצי ראשון – מור-טק 2009 התרשמות של מורה

קול קורא

כתב העת מור-טק, גליון 4 הזמנת מאמרים

גליון מס’ 2. אדר תשס”ט, מרץ 2009

e075b035-dfe9-41cd-95b9-4a4f8f3b5fbb

 

 

דבר העורך – פרופ’ מוטי פרנק, דבר ראש מרכז המורים הארצי למורי טכנולוגיה – פרופ’ שלמה וקס

דבר מנהלת מרכז המורים היוצאת – ד”ר אסנת דגן

תוכן העניינים

הפוטנציאל הטמון במרכז המורים הארצי למורי החינוך הטכנולוגי בישראל – ד”ר ירון דופלט

הגישה המערכתית להוראה כאמצעי לפיתוח מסלולי לימוד מואצים בטכנולוגיה – ד”ר ירון דופלט

מכטרוניקה וכישורים מטה-קוגנטיביים – ד”ר אורי בן חנן, עודד רייכספלד

התמחות בתכן הנדסי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה – ניסים סבאג, אילנה טרוצקובסקי

כנס PATT 20 בנובמבר 2008 תל-אביב ישראל – ד”ר אסנת דגן ודב קיפרמן

טכנאי ובגרות – מסלול לימודים חדש בחינוך הטכנולוגי בישראל – אסנת חכמון, ד“ר אלי איזנברג

התפתחות אוריינות במכניקה ומערכות הנדסיות במהלך לימודי המקצוע מדעי ההנדסה – דורון דרוקר, פרופ’ איגור ורנר

מורי החשמל – אלקטרוניקה קובעים את תקן שיטת הערכה וההישג הלימודי בהערכת המקצוע “מיתוג ומערכות ספרתיות” – ד”ר דקלו

על למידה פעילה בסביבת פרויקטים, זכייה בתחרויות ואהבת התלמידים והמקצוע – נטע קטוני.

המחשב כמחולל שינוי בחינוך הטכנולוגי בתחומי הרובוטיקה והמכטרוניקה – ד”ר נדב בצר

קורס מורים מובילים למגמת הביוטכנולוגיה תשס”ט – ד”ר זהבה ברק

יום עיון למגמות הטכנולוגיות באזור הצפון – ד”ר אסנת דגן

קול קורא לכנס ארצי של מור-טק, מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים בחטיבה העליונה

קול קורא – מרכז מורים ארצי למקצועות הטכנולוגיים בחטיבה העליונה – מור-טק

גליון מס’ 1. סיון תשס”ח, יוני 2008

cover

דבר העורך – פרופ’ מוטי פרנק

תוכן העניינים

פתיחה וברכות

חדש על המדף

מהנעשה במרכז המורים מור-טק

סדנאות במרכז מור-טק

קורס מנהיגות חינוכית

החינוך המקצועי והטכנולוגי בארץ ובעולם

מהנעשה בעולם

להתחבר לעתיד חופשי מכבלים

הפרדיגמה של הוראת המכטרוניקה

המגמה המדעית-טכנולוגית (מדעית-הנדסית)

מהנעשה במגמות הטכנולוגיות

התפתחות מקצועית של מורים לטכנולוגיה כתנאי לקידום החינוך הטכנולוגי

הוראת הטכנולוגיה מנקודת מבט אקדמית

הוראת הטכנולגיה מנקודת מבט אקדמית

גישה מערכתית לשינוי חינוכי

הוראת הטכנולוגיה מנקודת מבט אקדמית

על תפקידיו של מרכז המורים הארצי