השתלמות מורים מובילים במגמת חשמל נפתחת במרץ 2018

נושא: דרכי הערכת פרויקטים PBL והערכה חלופית 
ההשתלמות תיפתח ב 7.3.17  .  מרצה: גב' איה פלמןלצפייה בתכנית ההשתלמות לחץ כאן   הרשמה:  בקישור הזה