תוצרים מההשתלמות בחשיבה יצירתית, יולי תשע"ז

1. לאתר המרצה של הקורס: פרופ' שלמה מיטל לחצו כאן

2. למצגות הקורס לחצו כאן

3. לחומרים נוספים לחצו כאן