פורומים

קבוצות הדיון הן המקום לשאלות ולקיום דיון פתוח עם אנשי משרד החינוך בתחומים פדגוגים, מנהליים ואחרים.
קבוצות הדיון הינן מקום לביטוי אישי, להצגת רעיונות, להסכים, לחלוק, לשבח או לבקר.

יחד עם שמירה על עקרון חופש הביטוי, אנו מעוניינים לשמור על דיון הוגן וענייני.
על מנהלי קבוצות הדיון מוטלת האחריות לשמור על כללי ההתנהגות שלהלן, ובידם הסמכות להסיר הודעות שאינן עולות בקנה אחד עם הנחיות אלו:

  • אין להשתמש בשפה בוטה או מעליבה
  • אין לפרסם בקבוצת הדיון כל תוכן בעל אופי מסחרי או פרסומי
  • אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באיש ובארגון או הוצאת לשון הרע עליהם
  • יש לשמור על זכויות יוצרים בקבצים ובתמונות המקושרים לקבוצת הדיון
  • יש להימנע מפרסום פרטים אישיים

יש להקפיד להסיר הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות לנושא הדיון.
יש לגלות ערנות לגבי הודעות הקשורות בביטחון המשתמשים בקבוצת הדיון.
להלן דוגמאות לסוגי הודעות שיש להסיר:

  • פרסומים מסחריים ופרסומים בעלי אופן מיני בוטה: הן כחלק מההודעות והן כקישורים בתוך ההודעות
  • שימוש הגולשים בשפה בוטה
  • פרסום פרטים אישים של הגולשים (לעיתים תלמידים והורים מפרסמים פרטים בתום לב ואינם מודעים לסכנה שבחשיפת הפרטים)

להלן דוגמאות להודעות עליהן יש להתריע מיד לצוות תוכן, ולא להסירן עד לקבלת הנחיות:

  • הודעות העוסקות בקריאה לעזרה של תלמידים או הודעה על רצון להתאבדות של תלמידים
  • הודעות הכוללות איום על חיי מורה או גולש אחר

במקרים מעין אלו, נדרשת התערבות משטרתית.
על כל מנהלי הקהילות להיכנס לקבוצת הדיון מידי יום לענות לשאלות הגולשים באופן מקצועי ובהתאם למדיניות המשרד וכן לשמור על כללי ההתנהגות הולמים.

להלן הקשורים לפורומים של מורי מרכז מור-טק. ניתן להשיג את הסיסמאות לפורומים השונים ע”י מנהלי הפורומים של כל מגמה.

לפורום מורי הנדסת מערכות-מרכז המורים מור-טק לחצו כאן 

מנהלת הפורום: גב’ אמה מטאיב – emma@israschool.org.il

לפורום צוות המגמה לתחבורה מתקדמת-מרכז המורים מור-טק לחצו כאן

מנהלי הפורום:

מר עדן ניסים (מפמ”ר המגמה) – edennessim@gmail.com

גב’ רותי ברלדינו – baruti28@gmail.com

גב’ עליזה גור – alizakd@gmail.com

לפורום מובילי טכנולוגיה עכשוויות (המגמות אלקטרוניקה ומדעית הנדסית) – מרכז המורים מור-טק לחצו כאן

מנהל הפורום: מר  גדי הרמן – gadi.herman@gmail.com

לפורום מורים מובילים במגמת הנדסת חשמל – מרכז המורים מור-טק לחצו כאן  (הפורום פתוח ללא סיסמה)

מנהל הפורום:  מר יגאל גויכמן – igalgoihman13@gmail.com

בהצלחה!