אודות המרכז

אודות מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגייםמור-טק

מור-טק, מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים נוסד בשנת 2008, והוא שוכן בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. המרכז מהווה מקום מפגש של המורים והצוותים האקדמיים ברחבי הארץ העוסקים בהוראת המקצועות הטכנולוגיים-מדעיים בחטיבה העליונה במגמות הבאות: הנדסת מכונות, אלקטרוניקה ומחשבים, מדעית הנדסית וביוטכנולוגיה.

מרכז המורים עובד בשיתוף פעולה הדוק עם המזכירות הפדגוגית והמנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, מינהלת מל"מ, המפמ"רים, תעשיינים ואנשי המחקר בפקולטות השונות להנדסה, טכנולוגיה ומדע במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, במטרה לספק תמיכה לרכזי המקצועות, למנחים ולמים במגוון דרכים:

 1. פיתוח מנהיגות.
 2. העמקת ידע בתחומים דיסציפלינאריים ואינטרדיסציפלינריים ושיטות הוראה המכוונות להבנת מושגים אלה.
 3. הכרת השינויים והחידושים הטכנולוגיים העדכניים ופיתוח דרכים לשילובם בתוכנית הלימודים.
 4. הכרת שיטות הוראה/הנחיית פרויקטים/למידה בהקשר לחינוך הטכנולוגי.
 5. פיתוח חשיבה במגוון המקצועות הטכנולוגיים.
 6. הפצת המיומנויות והתכנים של מורים מובילים לכל המורים.
 7. חשיבה על מטרות וכיווני פעולה נוספים למרכז באמצעות ועדת ההיגוי של המרכז, המכונסת פעמים בשנה לדון במדיניות המרכז.

ועדת ההיגוי מורכבת מאנשי מינהל החינוך הטכנולוגי בישראל, צמרת חוקרי החינוך הטכנולוגי בארץ, נציגי פקולטות הנדסיות במוסדות להשכלה גבוהה, נציגי מורים ומנהלת המרכז.

הנהלת המרכז

הפעילות השוטפת של המרכז מתבצעת ע"י הצוות הקבוע:

 • פרופ' יהודית דורי, ראש המרכז האקדמי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
 • פרופ' איילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, היועצת האקדמית של המרכז
 • ד"ר אמונה אבו – יונס עלי, מנהלת המרכז, הפקולטה הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
 • גב' תמר מלר, מזכירת המרכז

פעילויות המרכז כוללת

 • כנסי מורים
 • סדנאות וימי עיון
 • קורסים והשתלמויות
 • כתב עת
 • אתר אינטרנט
 • יוזמות חינוכיות

 חברי ועדת ההיגוי של מרכז המורים מור – טק (לפי סדר א' – ב')

 • ד"ר אמונה אבו – יונס עלי, מנהלת מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים, "מור-טק", הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.
 • מר מוחמד אבו-פודה, מורה ומדריך ארצי מגמת הנדסת מכונות, משה"ח.
 • מר נפתלי אבן – חיים, מדריך פדגוגי "מור-טק" ומצוות הפיקוח על המגמה הנדסת חשמל, משה"ח.
 • מר שלומי אחנין, מפמ"ר מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מדעית טכנולוגית, משה"ח.
 • פרופ' משה ברק, חבר סגל בכיר במחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 • ד"ר אהרון גרו, ראש קבוצת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.
 • עו"ד רוית דום, מנכ"לית רשת עמל.
 • ד"ר ירון דופלט, מפמ"ר מגמת הנדסת מכונות, משה"ח.
 • פרופ' יהודית דורי, ראש המרכז האקדמי "מור-טק", הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.
 • גב' יהודית דסקלו, מפמ"רית מגמת הנדסת ביוטכנולוגיה, משה"ח.
 • פרופ' איגור ורנר, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.
 • ד"ר רעיה ורפולומייב, רפרנטית מור-טק, מינהלת מ.ל.מ.
 • פרופ' אורית חזן, חברת סגל בכירה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.
 • מר חלאד חיג'אזי, מפקח כולל במגזר הערבי צפון, משה"ח.
 • גב' אירנה לברמן, מפמ"ר מגמת הנדסת חשמל, משה"ח.
 • גב' אורלי לוי, מורה למקצוע האלקטרוניקה, אורט חולון.
 • מר מוטי מאיר, מורה למקצועות הרובוטיקה, אורט חרמץ, ג.רם ירושלים.
 • פרופ' איילת פישמן, יועצת האקדמית הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון.
 • מר דב רוסו, מורה ומדריך ארצי מגמת מדעית הנדסית, משה"ח.
 • פרופ' אדם שורץ, חבר סגל בכיר, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון.
 • ד"ר אהרון שחר, מנהל אגף (מגמות מדעיות הנדסיות) ומפמ"ר מגמת מדעית טכנולוגית, מינהל מדע וטכנולוגיה, משה"ח.
 • פרופ' רועי שנהר, המכון לכימיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים

נציגי מפמ"רים במגמות המרכז

 • מכונות: גב' אמה מטאייב ומר מוחמד אבו-פודה
 • מדעית הנדסית: מר דב רוסו
 • ביוטכנולוגיה: גב' שרית ברגר
 • אלקטרוניקה: מר יוחנן רושו, מר גדי הרמן
 • חשמל:  מר נפתלי אבן-חיים