מכונות

מדפסת התלת מימד – 3D Printers
  • העולם המופלא של מדפסות התלת מימד:
  • חפצים שהודפסו ע"י מדפסת תלת מימד:
תכנת Lab View                                                                                                                                                        
סרטונים בנושא של תכן מכני בתכנת סולידוורקס