מוזיאונים ותחרויות מדע

תחרויות רובוטיקה של FIRST תחרויות של FIRST
 מוזיאון מדעטק חיפה מדעטק
מוזיאון המדע ירושלים מוזיאון ירושלים1
 פארק קרסו למדע (מכניקה ומנגנונים) מוזיאון פארק קרסו