הערכת פרויקטים PBL והערכה חלופית – מגמת חשמל

לצערנו, עקב מיעוט נרשמים להשתלמות, ולפי הוראות המל"מ מטעם משרד החינוך, אנו נאלצים לבטל את השתלמות הפרויקטים בחשמל שהחלה במרץ 2018.