הוראת המדעים והטכנולוגיה

הטכניון, הפקולטה לחינוך,מדע וטכנולוגיה   הפקולטה לחינוך טכניון
אוניברסיטת בר-אילן, בית ספר לחינוך- התכנית להוראת המדעים אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בן-גוריון, התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן

פקולטות מדעיות והנדסיות 

הפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל – הטכניון
הפקולטה להנדסה ביורפואית – הטכניון
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון – הטכניון
המכון לחקר התחבורה – הטכניון
הפקולטה להנדסת מכונות – הטכניון 21
הפקולטה להנדסת חשמל – הטכניון  22
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים אוניברסיטת בן גוריון  16