ביוטכנולוגיה

סרטוני הדרכה לכלים שימושיים בביואנפורמטיקה 
  • Entrez
  • Blast
  • Jmole
  • ORF finder