הודעות (23/07/2015)

בשנה”ל תשע”ו, פעילויות מרכז המורים הארצי מור-טק תתמקדנה הן בקהילות המורים של כל מגמה והן בקהילת מורים חוצת תחומים ובשיתוף הפעולה בין מורי המגמות השונות.

בכדי לקדם רעיונות אלו, בתחילת שנת הלימודים תשע”ו יקיים המרכז יום עיון בתחום עניין המשותף לכל המורים מארבעת המגמות: אלקטרוניקה וחשמל, ביוטכנולוגיה, מדעית הנדסית ומכונות.

על מנת להתמקד בתכנים נבקש לענות על שאלת הסקר שנמצאת בתפריט.